Obelisk - tsarin´s sten i midten af markedspladsen er den ældste i byen og afsløret i 1835, til minde af et 2 år tidligere besøg af tsar Nikolaus I. og tsarin Alexandra.