Tungenes fyr, ca. 10 km NW for Stavanger, etableret i 1828 og nedlagt i 1984. Anvendes p.t. som fyrmuseum