Medens meget af Alaska er træløs med et lag af permafrost, har den sydlige V-kyst en svag regnskov, som strækker sig ca. 900 km fra Icy Bay mod S til Portland Kanalen og
består af isblåe glacier, vilde snedækkede bjerger, tårnhøje sitkagran og tusinde øer, betegnet som Alexander øhav.