Egersund set fra udsigtspunktet Vodlafjellet 115 moh.
med en af de bedste naturlige havne i Norge og største fiskerihavn målt på kvantum landet fisk.