Landskabet set fra kabinen på vej til
Monte visende Funchals amfiteater i fugleperspektiv. Huse og marker hænger på stejle klippekanter, mønsteret af stier krydser op ad skråningerne.