I Skagway, har om sommeren ca. 900 indbyggere, om vinteren er der kun ca. 350, som er bosiddende i byen.