Hubbart Gletscher befinder sig ca. 50 km N for Yakutat, er med ca. 120 km verdens længste tidevandsgletscher og med dennes bredde af 12 km Alaska´s mest aktive.