Ribeirinha med delvis udsigt over den største beboelses enklave, langs den NØ-lige skråning af Pedro Miguel grøften.