På grund af det fugtige ø-klima stordrives
plantearterne