N-lige kystlavaformation med naboøen Sâo Jorge i baggrund